X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
 
بیا ره توشه برداریم...
سه‌شنبه 9 فروردین 1390 :: 08:37 ب.ظ ::  نویسنده : منتظر غریب

اولسر پپتیک جراحت قسمتی از دستگاه گوارش بوده که به علت اسیدی بودن معده فوق العاده دردناک می باشد.

بیشتر جراحات در اثر باکتری هلیکو باکتر پیلوری ( باکتری به شکل مارپیچ که در محیط اسیدی معده زندگی می کند ) ایجاد می شود . این بیماری همچنین  به وسیله بعضی داروها مانند آسپیرین وضد التهاب های غیراستروئیدی یجاد یا تشدید می شود . بیشتر ین محل در گیر, اثنی عشر (قسمت اول روده کوچک ) می باشد .در حدود 4% اولسر های معده مر بوط به یک تو مور بدخیم می باشد اما اولسر های اثنی عشر معمولا خوش خیم هستند.

ا

طبقه بندی: (1)

اولسر پپتیک در مکان های مختلفی ایجاد می شود که عبارتند از :

1.      معده ( اولسر گاستریک)

2.      اثنی عشر (اولسر دئودنوم)

3.      مری (اولسر)

علائم بیماری:

علائم اولسر پپتیک عبارتند از :

·        درد شکم : در اولسر معده با مصرف غذا معمولا درد شروع می شود که   به علت ترشح اسید معده می باشد و ممکن است درد بعد از مصرف غذا بروز کند که ناشی از ورود محتویات قلیایی اثنی عشر به داخل معده می باشد. در اولسر اثنی عشر درددر زمانی که فرد گرسنه می باشد به علت ورود اسید معده داخل اثنی عشر ایجاد می شود

·        نفخ شکم

·        تهوع و استفراغ

·        از دست دادن اشتها و کاهش وزن

·        استفراغ خونی

·        ملنا (مدفوع خونی )

·        ندرتا اولسر منجر به پر فوریشن اثنی عشر یا معده می شود که فوق العاده درد ناک بوده و بایستی فورا جراحی شود.

سوزش معده ,رفلا کس مری واستفاده از بعضی داروها فرد را مستعد ابتلا به بیماری می کند. داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی واکثر گلوکوکورتیکوئیدها در ایجاد بیماری موثر هستند. افراد با45سال سن یا بیشتر در صورتی که بیش از دو هفته علائم مذکور را داشته باشند بایستی فورا آندوسکوپی شوند

استرس و اولسر :

با وجود اینکه عفونت باکتریال علت 75%موارد اولسر می باشد استرس در تشدید یا ایجاد بیماری مو ثر می باشد . در بیمارستان thai مطالعه بیمارانی که دچار بیماری اولسر پپتیک شده اند نشان داده که استرس یک ریسک فاکتورمهم  در ایجاد بیماری می باشد.

پاتو فیزیولوژی:

        تا قرن بیستم کشیدن سیگار , گروه خونی ونژاد به عنوان فاکتورهای  مهم در ایجاد بیماری اولسر پپتیک بودند

اما امروزه مشخص شده که اهمیت چندانی در ایجاد این بیماری ندارند .

· علت مهم در ایجاد بیماری  ( 60% در اولسر معده و 90% در اولسر اثنی عشر ) التهاب مزمن ناشی از عفونت هلیکو باکتر پیلوری می باشدو سیستم ایمنی قادر به جلوگیری از بروز این عفونت نمی باشد. گاستریت ایجاد شده باعث اختلال در تنظیم تولید گاسترین می شود و ترشح گاسترین افزایش می یابد. گاسترین تولید اسید معده را از طریق اثر روی سلول های پریتال معده افزایش داده و اولسر معده ایجاد می شود.

· استفاده از داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی علت دیگر وقوع اولسر پپتیک می باشد. جدار معده بوسیله لایه ای از موکوس محافظت می شود و تر شح موکوس بوسیله پروستاگلاندین ها افزایش می یابد.داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی عمل سیکلو اکسیژناز 1 (cox-1) را که برای تولید پروستا گلاندین لازم می باشد مهار می کنند.داروهای جدید ضد التهاب غیر استروئیدی (celecoxibe,rofecoxibe) به صورت اختصاصی روی سیکلو اکسیژناز 2 (cox-2) اثر کرده واین آنزیم را مهار می کنند . آنزیم سیکلو اکسیژناز 2 در تولید موکوس معده اثر چندانی ندارد به همین دلیل داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی جدید باعث ایجاد این بیماری نمی شوند.

گلوکوکورتیکوئیدها باعث آتروفی بافت اپیتلیال میشوند ودر ایجاد اولسر اهمیت چندانی ندارند        

· کشیدن سیگار باعث بروز آترو اسکلروز و اسپاسم عروق می شود وایسکمی ایجاد می شود. ایسکمی ایجاد شده منجر به پیشرفت اولسر پپتیک می شود.

· استفاده زیاد از داروهای ملین باعث ایجاد اولسر پپتیک می شود .

· سابقه  فامیلی در بروز اولسر اثنی عشر موثر می باشد  بخصوص اگر گروه خونی فرد o باشد.        

·گاسترینوما (سندرم زولینگر –الیسون) ,تومورهای ترشح کننده گاسترین مانع از بهبود اولسر می شوند.

تشخیص:

EGD(ازوفاژگاسترو دئودنوم سکوپی ) یا گاستروسکوپی در بیمارانی که مستعد ابتلا به اولسر پپتیک هستند

انجام می شود. با این روش محل وشدت اولسر مشخص می شود. مسکن های ضد درد مانند آسپیرین  نیز اولسر پپتیک ایجاد میکنند وممکن است باعث خونریزی معده ومرگ شود. زمانی که با مصرف این دارو در استفراغ یا مدفوع بیمار خون می باشد بایستی بیمار سر یعا به بیمار ستان منتقل شود.

هلیکو باکتر پیلوری به وسیله راههای  زیر تشخیص داده می شود:

· تست تنفسی

· کشت مستقیم  نمونه هایی که بوسیله EGDتهیه شده اند.

· اندازه گیری سطح آنتی بادی در خون

در صورتی که اولسر پپتیک پر فوراتیو باشد هوا از داخل دستگاه گوارش وارد حفره صفاقی می شود بنابر این در رادیو گرافی هوای آزاد دیده می شودکه نشانه ای از اولسر پپتیک می باشد.

تظاهرات ماکروسکوپیک:

زخم معده غالبا در انحنای کوچک معده قرار دارد و به صورت یک جراحت گرد یا بیضوی دز قسمت پاریتال معده می باشد که قطر آن حدود2یا 4 سانتیمتر با قاعده های صاف و حاشیه های عمودی است. این حاشیه ها بر جسته یا نا منظم ( مثل  زخم نا شی از سر طا ن معده ) نیستند. مخاط  حاشیه ای ممکن است به صورت چین های شعاعی که ناشی از چین های پاریتال می باشد تظاهر کند.

تظاهرات میکروسکوپیک:

زخم معده یک نقص مخاطی می باشد که به موسکو لاریس موکونا و مو سکولاریس پروپیا ( در اثر تهاجم پپسین)

نفوذ می کند. حاشیه اولسر عمودی است و به صورت گاستریت مزمن تظاهر می یابد. در طی فاز حاد ,قاعده اولسر چهار ناحیه را نشان می دهد :

اگزودای التهابی – نکروز فیبرینو ئید – بافت گرانولاسیون و بافت فیبروز

قاعده فیبروزی اولسر ممکن است حاوی عروق با دیواره ضخیم یا با ترومبوز باشد.

درمان دارویی اولسر پپتیک :

جداول 1, 2 ,3, 4, 5 لیست داروهایی را که در درمان اولسر پپتیک استفاده می شوند نشان می دهد.

جدول شماره 1: داروهای آنتی اسید که اسید معده را خنثی می کنند

نام دارو

آلو مینیوم ومنیزیوم هید روکسید اسید معده را خنثی می کنندکه منجر به افزایش PH2معده و اثنی عشر می شوند. یون آلومینیوم انقباض عضله صاف معده را مهار می کند و از تخلیه معده جلو گیری می کند .

دز دارودربزرگسالان

4-2 قاشق غذاخوری 4بار در روز به صورت خوراکی

دز دارو در کودکان

5/. میلی لیتر/ کیلوگرم4 بار درروز به صورت خوراکی

موارد  منع مصرف

در موارد حساسیت

تداخلات

هر دو دارو اثر فلورو کینو لونها , کورتیکو استرو ئیدها ,بنزو دیا زپین ها و فنو تیازین ها را کاهش می دهند. این داروها اثر والپروات سدیم ,داروهای سولفونیل اوره ,کنیدین ولوودوپا را افزایش می دهند.

حاملگی

گروه C

احتیاطات

آنتی اسید های محتوی آلومینیوم بایستی در بیمارانی که مبتلا به هموراژی غیر فعال می باشند با احتیاط مصرف شوند .

جدول شماره 2 :داروهایی که محافظت کننده لایه معده می باشند

نام دارو

سوکرآلفات – به پرو تین هایی که بار مثبت دارند باند می شوندو یک ماده ویسکوز بوجود می آید که از جدار معده در برابرپپسین, اسید پپتیک, نمکهای صفراوی محا فظت می کند .

دزدارودربزرگسالان

1 گرم 4بار در روز

دز دارو در کودکان

در کودکان ثابت نشده است.

دز پیشنهاد شده :80-40 میلی گرم /کیلوگرم /روز هر 6 ساعت به صورت خوراکی

موارد منع مصرف

در موارد حساسیت

حاملگی

گروه B

موارد احتیاطات

در نارسایی کلیه- ترشح ناچیز آلو مینیوم جذب شده

تداخلات

ممکن است اثر کتوکونازول –سیپرو فلوگزاسین –تتراسیکلین –فنی توئین – وارفارین-کنیدین-تئو فیلین –نور فلو گزاسینرا کاهش دهد.

جدول شماره 3: داروهایی که آنتا گونیست رسپتور H2می باشند

نام دارو

سایمتیدین (tagamet )- عمل هیستامین را بر روی رسپتورهای H2در سلول های پریتال معده مهار می کند که باعث کاهش ترشح اسید معده ,حجم معده ,غلظت یون ئیدروژن می شوند.

دز دارودر بزرگسالان

150میلی گرم 4بار درروزبه صورت خوراکی حداکثر 600میلی گرم در روز

50میلی گرم به صورت وریدی/عضلانی هر 8-6 ساعت حداکثر 400میلی گرم درروز

دز دارودرکودکان

دز پیشنهاد شده: 40-20میلی گرم /کیلوگرم در روز به صورت خوراکی /وریدی /عضلانی در 4دز منقسم

موارد منع مصرف

در موارد حساسیت

تداخلات

سطح خونی تئوفیلین ,وارفارین ,ضد افسر دگی های سه حلقه ای,تریامترن,فنی توئین,کنیدین,پروپرانولول,مترونیدازول,پرو کائینامید,لیدوکائین افزایش می یابد.

حاملگی

گروه B

احتیاطات

در سالمندان باعث سرگیجه می شود- در جوانان ممکن ا ست باعث ناتوانی جنسی و ژینکو ماستی شود.

نام دارو

فاموتیدین (PEPCID) – مکانیسم اثر مشابه سایمتیدین می باشد.

دز دارودر بزرگسالان

40 میلی گرم مو قع خوا ب

20میلی گرم هر 12 ساعت به صورت وریدی حداکثر 40 میلی گرم

دز دارودرکودکان

ثابت نشده است ..

دز پیشنهاد شده : 2-1میلی گرم /کیلو گرم در روز به صورت خوراکی /وریدی به صورت منقسم هر 6ساعت حداکثر 40 میلی گرم

موارد منع مصرف

در موارد حساسیت

تداخلات

ممکن است اثر کتو کو نازول و ایتراکونازول کاهش یابد.

حاملگی

گروه B

احتیاطات

در صورتی که در طول درمان کلیه ها دچار نار سایی شوند بایستی دز دارو تنظیم شود .

نام دارو

نیزاتیدین (AXID)-مکانیسم اثر مشابه فا مو تید ین و سایمتید ین می باشد .

دز دارودر بزرگسالان

300 میلی گرم خوراکی موقع خواب یا 150 میلی گرم دو بار در روز

دز دارودرکودکان

ثابت نشده است.

موارد منع مصرف

در موارد حساسیت

تداخلات

گزارش نشده است .

حاملگی

گروه B

احتیاطات

در نارسایی کبد وکلیه –درصورتی که در زمان مصرف دارو کلیه ها دچار نارسایی شوند بایستی دز دارو تنظیم شود.

نام دارو

رانیتیدین(ZANTAC) –مکانیسم اثر مشابه سایمتیدین – فاموتیدین-نیزاتیدین می باشد.

دز دارودر بزرگسالان

150 میلی گرم دو بار در روز یا300 میلی گرم موقع خواب به صورت خوراکی

50میلی گرم به صورت وریدی/عضلانی هر 8-6 ساعت

دز دارودرکودکان

کوچکتر از 12 سال : ثابت نشده است .

بزرگتر از 12سال : 5/2-25/1میلی گرم /کیلو گرم هر 12 ساحت به صورت خوراکی حداکثر 300 میلی گرم در روز

5/1-75/. میلی گرم /کیلو گرم به صورت وریدی /عضلانی هر 8-6 ساعت حداکثر 400 میلی گرم در روز

موارد منع مصرف

در موارد حساسیت

تداخلات

ممکن است اثر کتو کونازول وایتراکونازول کاهش یابد . ممکن است سطح سرمی آهن – دیازپام – شل کننده های عضلانی و دیازپام تغییر کند .

حاملگی

گروه B

احتیاطات

مشابه سایر دارو های این دسته می باشد.

جدول شماره 4: دارو هایی که مهار کننده پمپ پرو تون می با شند

نام دارو

لانزوپرازول (PREVACID )- بو سیله مهار پمپ H/K ATP در سلو لهای پریتال معده ترشح اسید معده کاهش می یا بد.

استفاده از دارو برای 4 هفته با عث بهبود اولسر دئو دنال می شود. از این دارو به مدت 8هفته برای درمان انواع ازو فاژیت استفاده می شود.

دز دارودر بزرگسالان

30 میلی گرم خوراکی روزانه برای8-4 هفته

دز دارودرکودکان

ثابت نشده است .

موارد منع مصرف

در موارد حساسیت

تداخلات

ممکن است اثر کتوکونازول وایتراکونازول کاهش یابد . این داروها باعث کاهش کلیرانس تئو فیلین می شود .

حاملگی

گروه B

احتیاطات

در نارسایی کبدی دز دارو بایستی تنظیم شود.

نام دارو

امی پرازول( PRILOSEC ) – مکانیسم اثر مشابه لانزو پرازول می باشد

دوره در مانی مانند لانزو پرازول می باشد.

دز دارودر بزرگسالان

20 میلی گرم در روز به صورت خوراکی به مدت 8-4 هفته

دز دارودرکودکان

در کودکان ثابت نشده است.

موارد منع مصرف

در موارد حساسیت

تداخلات

ممکن است اثر ایتر اکونازول وکتو کو نازول  را کا هش دهد . سمیت وارفارین –دیگوگسین- فنی تو ئین افزایش می یابد.

حاملگی

گروه C

احتیاطات

در سالمندان زیست دستیابی افزایش می یا بد.

نام دارو

اسمی پرازول (NEXIUM) –ایزومر Sامی پرازول می باشد .مکانیسم اثر ودوره درمانی مشابه امی پرازول و لانزو پرازول می باشد.

دز دارودر بزرگسالان

40-20 میلی گرم هر روز به صورت خوراکی در روز

دز دارودرکودکان

ثابت نشده است.

موارد منع مصرف

در موارد حساسیت

تداخلات

آموکسی سیلین و کلاریترو مایسین ممکن است سطح پلاسمایی اسمی پرازول را افزایش دهند. اسمی پرازول جذب داپسون را کا هش می دهد ,سطح دیا زپام وجذب معدی دیگوگسین را افزایش می دهد . ممکن است باعث کاهش جذبآهن-کتوکونازول-ایتراکونازول شود              . 

حاملگی

گروه C

احتیاطات

در هنگام مصرف این داروها علائم بیماریهای بد خیم معده مخفی می شود.

نام دارو

رابی پرازول ) ( ACIPHEX – مکانیسم اثر مشابه امی پرازول می باشد.

این دارو برای درمان کوتاه مدت (8-4 هفته ) و بهبود علائم گاستریت استفاده می شود. استفاده از دارو برای 4 هفته با عث بهبود اولسر دئو دنال می شود. از این دارو به مدت 8هفته برای درمان انواع ازو فاژیت استفاده می شود.

دز دارودر بزرگسالان

20 میلی گرم در روز به صورت خوراکی به مدت 8-4 هفته

دز دارودرکودکان

در کودکان ثابت نشده است .

موارد منع مصرف

در موارد حساسیت

تداخلات

ممکن است این دارو  اثرات ایتراکونازول وکتو کونازول کاهش دهدوسمیت دیگوگسین –وارفارین وفنی تو ئین را افزایش دهد .

حاملگی

گروه B

احتیاطات

در هنگام مصرف این داروها علائم بیماریهای بد خیم معده مخفی می شود.

نام دارو

پانتو پرازول (PROTONIX) – بو سیله مهار پمپ H/K ATP در سلو لهای پریتال معده ترشح اسید معده کاهش می یا بد.

استفاده از دارو برای 4 هفته با عث بهبود اولسر دئو دنال می شود. از این دارو به مدت 8هفته برای درمان انواع ازو فاژیت استفاده می شود.

دز دارودر بزرگسالان

40میلی گرم در روز به صورت خوراکی به مدت 8-4 هفته

دز دارودرکودکان

در کودکان ثابت نشده است

موارد منع مصرف

در موارد حساسیت

تداخلات

ممکن است این دارو اثرات ایتراکونازول وکتو کونازول کاهش دهدوسمیت دیگوگسین –وارفارین وفنی تو ئین را افزایش دهد

حاملگی

گروه C

احتیاطات

در هنگام مصرف این داروها علائم بیماریهای بد خیم معده مخفی می شود.

جدول شماره 5: داروهایی که از دسته پروستا گلاندین ها می باشند

میزوپرستول (- (CYTOTEC  آنالوگ پروستاگلاندین می باشد که از لایه داخلی معده  محافظت می کند .

نام دارو

200 میکرو گرم 4بار در روزبا غذا در صورتی که بیمار نتوانست تحمل کند به 100میکرو گرم 4بار درروز یا 200 میکروگرم 2بار در روز کاهش می یابد.  

دز دارودر بزرگسالان

در کودکان ثابت نشده است

دز دارودرکودکان

در موارد حساسیت

موارد منع مصرف

گزارش نشده است.

تداخلات

گروه X

حاملگی

در بیماران سالمند و در نا رسایی کلیه

احتیاطات

درمان هلیکو باکتر پیلوری : (2)

·        درمان های  خط اول :

1.     درمان سه دارویی ( استفاده از مهار کننده های پمپ پرو تون ):

دارو های مورد استفاده

روش درمانی

امی پرازول – آمو کسی سیلین- کلاریترو مایسین

امی پرازول 20میلی گرم دو بار درروز به مدت 7 روز+1گرم آموکسی سیلین + 500 میلی گرم کلاریترو مایسین

امی پرازول – مترو نیدازول – کلاریترومایسین

امی پرازول20 میلی گرم دو بار درروزبه مدت 7 روز+ 500 میلی گرم مترو نیدازول +250 میلی گرم کلاریترو مایسین

در این روش درمانی به جای 20 میلی گرم امی پرازول دو بار درروز می توان از لانزو پرازول به میزان 30 میلی گرم 2بار در روز ,پانتو پرازول به میزان 40 میلی گرم 2 بار در روز , رابی پرازول به میزان 20میلی گرمروزانه واسمی پرازول به میزان 20 میلی گرم 2 بار درروز  استفاده نمود.

استفاده از 5/1 میلی گرم کلا ریترو مایسین روزانه باعث افزایش سر عت بهبودی می شوداما  افزایش دز آنتی بیو تیک های دیگر تا ثیری در این مورد ندارد.در اروپا دوره درمان 7 روز و در آمریکا در مان به مدت 14روز  پیشنهاد شده است . در درمان 14 روزه سرعت درمانی 9-7 درصد بیشتر از در مان 7 روزه می باشد. مقاومت نسبت به کلاریترو مایسین و مترونیدازول سرعت بهبودی را به میزان به تر تیب 50 و 37

کاهش می دهند. اندیکاسیون درمانی , فاکتور های باکتریال, شکایات بیمار و تفا وتهای جغرافیایی فاکتور های دیگری هستند که در سر عت در مان موثر می با شند.

2.     درمان سه دارویی استفاده از بیسموت:

بیسموت ساب سیترات همراه بامترو نیدازول و تترا سیکلین در درمان هلیکو باکتر پیلوری به اندازه در مان سه دارویی با استفاده از امی پرازول مو ثر می باشد. مقا ومت نسبت به مترو نیدازول با عث شکست درمان می شود.

فورا زو لیدون در درمان سه دارویی فوق قابل استفاده می باشد. در این روش در مانی از 100 میلی گرم فورازو لیدون 4بار در روز همراه با آموکسی سیلین و بیسموت به مدت دو هفته استفاده می شود .مشکل این روش بروز عوارض جانبی ناشی از مصرف فورازولیدون به مدت  دو هفته  بخصوص همراه با بیسموت می باشد.

رژیم های دارویی که در آمریکا پیشنهاد شده است استفاده از یک مهار کننده پمپ پرو تون ,کلاریترو مایسین , آمو کسی سیلین, مترو نیدازول به مدت دو هفته یااستفاده از مهار کننده پمپ پرو تون , بیسموت, مترونیدازول , تتراسیکلین برای یک یا دو هفته می با شد.

رژیم دارویی برای در مان هلیکو باکتر پیلوری در اروپا استفاده از مهار کننده پمپ پروتون,  کلاریترو مایسین ,آمو کسی سیلین یا مترونیدازول به مدت یک هفته می باشد. جدول شماره 1 رزیم های دارویی که به وسیله FDA ثابت شده است رانشان می دهد .

جدول شماره 1: رژیم های در مانی جهت در مان هلیکو باکتر پیلوری

کپسول امی پرازول 20میلی گرم دو بار در روز +کلاریترو مایسین 500میلی گرم سه بار در روز به مدت دو هفته وسپس امی پرازول به میزان 20 میلی گرم به مدت دو هفته

کپسول امی پرازول 20 میلی گرم دو بار در روز +کلاریترو مایسین 500 میلی گرم دو بار درروز +آمو کسی سیلین 1 گرم دو بار در روز به مدت 10 روز

کپسول امی پرازول 80 میلی گرم دو بار در روز +کلاریترو مایسین 500 میلی گرم دو بار درروز +آموکسی سیلین 1گرم دو بار در روز به مدت 10 روز

کپسول امی پرازول 80 میلی گرم دو بار درروز +آموکسی سیلین1 گرم دو بار در روز +کلاریترو مایسین 500 میلی گرم سه بار درروز به مدت 10 روز

کپسول امی پرازول 80 میلی گرم سه بار در روز +آموکسی سیلین 1 گرم سه بار در روز به مدت دو هفته (در موارد مقا ومت نسبت به کلاریترو مایسین )

کپسول امی پرازول 20 میلی گرم دو بار در روز +کلاریترو مایسین 500میلی گرم دو بار در روز +آموکسی سیلین 1 گرم دو باردر روز به مدت 10 روز

بیسموت ساب سلیسیلات (525میلی گرم 4بار در روز ) +مترونیدازول (250میلی گرم 4بار در روز )+تتراسیکلین (500میلی گرم 4بار در روز )به مدت 2 هفته

·        در مان های خط دوم:

این درمان زمانی که درمان خط اول به علت شکایات بیمار یا مقاومت دارویی موثر نباشد مورد استفاده قرار می گیرد . غالبا شکست در مان به دلیل مقاومت دارویی ثانویه می باشد به همین دلیل بایستی تست حساسیت دارویی انجام شو د. اما این روش در اکثر موارد امکان پذیر نمی باشد ,بنابر این یک درمان چهار دارویی که شامل یک مهار کننده پمپ پروتون یا آنتا گونیست رسپتور H2ورژیم سه دارویی بیسموت با مقادیر بالای مترونیدازول منا سب می باشد.

               

روش زندگی : (3)

پزشکان معمولا توصیه می کنند که بیماران از غذای ساده همراه با شیر آن هم  به میزان کم با هر وعده غذایی استفاده کنند . اما مشخص نیست که این عادت غذایی برای بهبود اولسر پپتیک واقعا موثر باشد.

رژیم غذایی و دیگر اقداماتی که دربهبود این بیماری موثر می باشند عبارتند از :

·         خوردن غذاهای فیبر دار مخصو صا میوه جات و سبزیجات در مرحله اول بروز اولسر را کاهش می دهد و در مر حله بعد در صورتی که اولسر از قبل وجود داشته باشد بهبود آن را تسر یع می کند.

افزودن ویتامین Aبه چنین غذاهایی ارزش غذایی آن را افزایش می دهد.

·         غذاهای حاوی فلاونویید ها مانند سیب , کرفس ,عصارهcranberry و چای ممکن است رشد هلیکو باکتر پیلوری را مها ر کند.

·         درصورتی که بیمار سیگار مصرف می کند بایستی قطع کند.

·         پزشک بایستی اعتیاد به الکل را درمان کند

·         عدم مصرف قهوه و سبزیجات حاوی نشاسته که با عث افزایش اسید معده می شوند

·         کاهش استرس با استفاده از تکنیک های.relaxationمانند yoga

مکمل های غذایی :

v     گاما لینو لنیک اسید (GLA):

مطالعات در آزمایشگاه و روی حیوانات پیشنهاد می کند که گاما لینو لنیک اسید موجود در گیاه گل مغربی (primrose oil) در درمان هلیکو باکتر پیلوری موثر می باشد.GLA یک اسید چرب ضروری از خانواده omega-6 می باشد که عمدتا در روغن های گیاهی از جمله گیاه مغربی  ودانه گاو زبانborag )) وجود دارد.

v     اسید های چرب omega-3  :

در مطالعه روی حیوانات نشان داده شده که این نوع اسید چرب خطر ایجاد اولسر بوسیله ضد التهاب های غیر استروئیدی را کاهش می دهد .

v     پرو بیو تیک ها:

پرو بیوتیک ها میکروب هایی هستند که فلور طبیعی روده بوده واز د ستگاه گوارش در مقابل عفونت محافظت می کند. Lactobacillus acidophilusشایع ترین پرو بیوتیک می باشد. در آزمایشگاه پرو بیوتیک ها قادر به از بین بردن یا کاهش رشد هلیکو باکتر پیلوری می باشند.اما هنوز مشخص نیست که در انسان موثر باشند. پروبیوتیک ها ممکن است عوارض داروهایی را که در درمان هلیکو باکتر پیلوری استفاده می شوند (از جمله اسهال و احساس طعم نا مطبوع ) را کاهش دهند.

v     ویتامین C :

در بعضی بیماران استفاده از مقادیر بالای ویتامین ث به مدت 4 هفته در درمان هلیکو باکتر پیلوری موثر میباشد. بعلاوه هلیکو باکتر پیلوری باعث کاهش جذب ویتامین ث می شود. کسانیکه سطح ویتامین ث در آنها پایین یا متوسط بوده و این باکتری در روده آنها وجود دارد بیشتر در معرض ابتلا به کانسر معده می باشند.  

استفاده از گیاهان در درمان اولسر پپتیک  :

گیاهان دارویی ممکن است با دارو های شیمیایی تد اخل داشته یا باعث بروز عوارض جانبی شوند بنا بر این بایستی با احتیاط مصرف شوند. داروهایی که دردرمان اولسر پپتیک موثر می باشند عبارتند از : 

·         Astragalus(astragalus membranaceus) : نوعی گون می باشدکه جهت در مان اولسر پپتیک استفاده می شود .

·         Barberry(berberis vulgaris): گونه ای از زرشک می باشد. این گیاه حاوی آلکالوئید های بر برین می باشد. این مواد با باکتری و عفونت مبارزه می کنند به همین دلیل در در مان عفونت و التهاب دستگاه گوارش موثر می باشند . گیاه barberry  اشتها را نیز افزایش می دهد.

·         Bilberry(vaccinium myrtillus) : گونه ای از گیاه قره قاط می باشد. مطالعه در رت نشان داده که آنتو سیانیدها (یک ماده آنتی اکسیدان) در میوه این گیاه وجود دارد و این مواد از ایجاد اولسر در اثر استرس, داروها و الکل جلو گیری می کنند. اما  هنوز مشخص نیست که این دارو تا چه اندازه در انسان موثر می باشد

·         Cranberry (vaccinium spp) : جلوگیری از عفونت هلیکو باکتر پیلوری می کند .

·         Garlic(allium sativum) : گیاه سیر می باشد که در مقادیر بالا از بروز کانسر معده متعاقب عفونت هلیکو باکتر پیلوری جلو گیری می کند .

·         Licorice (glycyrrhiza glabra): گیاه شیرین بیان تسکین دهنده می باشد و سال های طو لانی است که جهت در مان اولسر معده استفاده می شود .عصاره ریشه شیرین بیان که تحت نام deglycyrrhizinated licorice(dgl)می باشد دارای همان خاصیت شیرین بیان بوده ولی عوارض جانبی آن را ( از جملهافزایش فشار خون ) ندارد.

·         turmeric (curcuma longa) : گیاه زرد چوبه برای مدت طولانی در کشور چین جهت اختلا لات گوارشی مورد استفاده قرار گرفته است . مطالعه روی حیوانات نشان داده است که عصاره ریشه زرد چوبه باعث کاهش ترشح اسید معده وجلوگیری از آسیب رسیدن به معده می شود.

:

Refrence:

1.http://en.wikipedia.org/wiki/peptic-ulcer

2. http://content . nejm ./org/cgi/content/full/347/15/1175

3. http://www.umm.edu/altmed/articles/peptic-ulcer-000125.htm

تهیه کننده :دکتر زهرا عربزاده


پیوندها
آمار وبلاگ
  • تعداد بازدیدکنندگان: 173698
کد تقویم
چت روم


دریافت کد بازی آنلاین تصادفی
تعبیر خواب آنلاین
علی عبدالمالکی و میثم خداوردی-یه دل شکوندم

مرجع کد آهنگ


 
 
 

منبع : خدمات وبلاگ نویسان جوان          www.bahar22.com رفتن به بالای صفحه
لینک نگار